foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

Dne 13. 06. 2014 k nám na školu opět přijeli členové HZS města Náchod. Tentokrát na školním pozemku předvedli kompletní hasičskou techniku hasičského vozu. Srozumitelně žákům vysvětlili náročnost hasičského zásahu. Opakovaně připomněli, jak se chovat při prvotním zjištění požáru a preventivně znovu vysvětlili, jak požárům předcházet. Žáci formou besedy, dotazů, praktickou prohlídkou, prolezením hasičského vozu a skutečnou manipulací s hadicí prožili pěkné zážitkové dopoledne. Viz fotogalerie. Součástí tohoto programu byl též cíleně proveden nácvik evakuace školy do bezpečného prostoru, za přítomnosti komisaře bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Žáci byli takto opětovně poučeni, jak se chovat při krizové situaci, kdy jsou skutečně ohroženy lidské životy.

Dne 16. 5. 2014 naše škola uspořádala již 5. ročník úspěšného festivalu pro žáky ze speciálních škol Královéhradeckého kraje v divadle PhDr. Josefa Čížka. Záštitu nad festivalem převzalo poprvé Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tohoto jubilejního ročníku se zúčastnilo celkem 12 souborů, z toho dva ze zahraničí. Všechna soutěžní vystoupení byla na velmi vysoké úrovni a účastníci dokázali, že jsou schopni svou pílí připravit pro ostatní pěkný program a pobavit nejen početnou porotu, ale i publikum. Festival zahájil starosta města Náchoda Jan Birke. Celý program moderovali - partner projektu David Novotný a zpěvačka Michaela Nosková, která známými písničkami rozpohybovala mnohé diváky. Třešničkou na dortu bylo v závěru festivalu vystoupení skupiny Maxim Turbulenc, které všechny účastníky dostalo opravdu ,,do varu“. Podle ohlasu členů poroty i dalších účastníků to bylo nádherné dopoledne plné nezapomenutelných zážitků.

Dne 14. května proběhlo na Základní škole Josefa Zemana v Náchodě okresní kolo soutěže Mladý zdravotník pro základní školy praktické. Tuto soutěž organizuje naše škola tradičně již několik let ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Náchodě. Tříčlenná družstva mezi sebou měří síly ve znalostech léčivých rostlin, obvazové techniky, vybavení domácí lékárničky, poskytování první pomoci při úrazech a resuscitace člověka ohroženého selháním životních funkcí. Losují si otázky z dopravní výchovy, ze správné životosprávy a ochrany zdraví před škodlivými vlivy kouření, užívání drog a alkoholismu. Na soutěži se utkala družstva z České Skalice, Broumova, Dobrušky a Náchoda. Soutěž vyhrála a putovní pohár získala Základní škola Česká Skalice - gratulujeme. Děkujeme za podporu soutěže Královéhradeckému kraji, všem dobrovolným spolupracovníkům ČČK v Náchodě, zejména paní Lence Zelené a také firmám Mareš v Náchodě a Atas Náchod a. s.

Poslední dubnový den jsme pro žáky IV. a V. třídy základní školy speciální připravili „Čarodějnické putování za pokladem“, kterého se zúčastnili i naši kamarádi ze stacionáře. Trasa v okolí Bělovse byla označená barevnými fáborky. Žáci se střídali ve vedení a pomocí symbolů hledali stanoviště, na kterých společnými silami plnili různé úkoly. Cestou zpět jsme se seznámili s Oskarem, který se stal naším novým kamarádem. Na posledním stanovišti na účastníky čekal poklad, o který se spravedlivě rozdělili. Každý si odnesl diplom i malou sladkost. Počasí se vydařilo a tak jsme si užili poučné i zábavné dopoledne.

Dne 24. 4. 2014 se žáci IV. a V. třídy základní školy speciální zúčastnili projektu „Týden pro Zemi“, kterou uspořádalo Středisko volného času Déčko v Náchodě. Všichni se aktivně a dle svých možností zapojili do vzdělávacího programu zaměřeného na ochranu přírody, rozvoj empatie a respektování života v našem okolí. Na zahradě Déčka byla umístěna různá stanoviště, kde jednotlivci i skupinky plnili pohybové, poznávací nebo tvořivé aktivity, přičemž se formou hry seznamovali s vhodným chováním k životnímu prostředí. Všichni úspěšně splnili připravené úkoly. V závěru si namalovali obrázek křídami dle své fantazie. Za své výkony účastníci obdrželi pamětní list i drobný pamlsek. Byla to velmi zdařilá a poučná prožitková akce, během které se na nás celou dobu usmívalo sluníčko.

Copyright © 2020 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.