foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

Dne 24. 4. 2014 se žáci IV. a V. třídy základní školy speciální zúčastnili projektu „Týden pro Zemi“, kterou uspořádalo Středisko volného času Déčko v Náchodě. Všichni se aktivně a dle svých možností zapojili do vzdělávacího programu zaměřeného na ochranu přírody, rozvoj empatie a respektování života v našem okolí. Na zahradě Déčka byla umístěna různá stanoviště, kde jednotlivci i skupinky plnili pohybové, poznávací nebo tvořivé aktivity, přičemž se formou hry seznamovali s vhodným chováním k životnímu prostředí. Všichni úspěšně splnili připravené úkoly. V závěru si namalovali obrázek křídami dle své fantazie. Za své výkony účastníci obdrželi pamětní list i drobný pamlsek. Byla to velmi zdařilá a poučná prožitková akce, během které se na nás celou dobu usmívalo sluníčko.

Dne 10. 4. 2014 se žáci IV. a V. třídy základní školy speciální společně se svými třídními učitelkami zúčastnili setkání s kamarády z jiných zařízení v Sokolovně v Červeném Kostelci. Kromě tance, dobré nálady a příjemných setkání s bývalými spolužáky byla akce doplněna o představení agility, kouzelníka a taneční vystoupení. Samozřejmě nechybělo občerstvení - řízek s chlebem a sladký moučník. Všichni měli radost z dárečků, které si odvezli domů i z příjemně stráveného odpoledne.

V úterý 18. 2. 2014 navštívili Oddělení DI náchodské nemocnice, členové divadelního spolku Kašpar pražského Divadla v Celetné. Zahráli dětem představení Medvídek Nebojsa a i ty nejmenší zaujali svým výrazným vystupováním. Všechny děti byly obdarovány pastelkami a balónky. Zúčastnění-děti, rodiče, paní uč. i zdravotní personál zažili příjemné a radostné odpoledne.

Každý rok v květnu je naše škola pořadatelem okresního kola soutěže Mladý zdravotník. Je to soutěž pro speciální školy, pro děti ze základních škol praktických. Tříčlenná družstva z našeho regionu se utkají ve znalostech a dovednostech poskytování první pomoci, při úrazech, popáleninách, resuscitace při život ohrožujících stavech, znalostech léčivých rostlin, vybavení lékárničky, znalostech o Českém červeném kříži apod. ČČK je spolupořadatelem této soutěže. V letošním roce jsme se na soutěž začali připravovat s předstihem a 30. 1. 2014 jsme na naší škole uspořádali besedu s praktickým nácvikem potřebných dovedností. Zajímavostí je, že se tohoto školení zúčastnila i naše přípravná třída, vždyť chránit svoje zdraví i zdraví svých blízkých by měl umět v mezích svých možností každý. Trpělivým lektorem nám byla paní Lenka Zelená ředitelka Oblastního spolku ČČK v Náchodě. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další pokračování praktického nácviku, tentokrát na téma Obvazová technika, krvácení a zlomeniny.

Je již tradicí, že adventní čas zahajujeme návštěvou vánoční výstavy ,,Čas zvonků vánočních“ v Novém Městě nad Metují. Žáci si prohlédli věnce a jiné vánoční dekorace. Se zaujetím pozorovali, jak pod rukama šikovných řemeslníků vznikají skleněná zvířátka, zdobí se perníčky apod. Kluci se nemohli odtrhnout od elektrického vláčku. Největším zážitkem bylo pro všechny setkání s roztomilými štěňátky Cvalíkem a Žabičkou, která šla  z náruče do náruče.

Copyright © 2020 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.