foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana,  Raisova 677, 547 01 Náchod, tel.: 491422910

Hospodářsko - správní referent: Jitka Vavřenová, tel.: 601084670, email. adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

a odloučené pracoviště

Jaroměř - Josefov, Komenského 392, 501 02, tel.: 491813320

poskytuje  základní vzdělání a speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálně vzdělávacími potřebami v těchto zařízeních:

 1. Základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

 2. Základní škola speciální (třídy plně vybaveny pro imobilní žáky)

 3. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení (péče o hospitalizované děti ve věku od 2 do 6 let)

 4. Školní družina

 5. Praktická škola jednoletá

 6. Praktická škola dvouletá

 7. Speciálně pedagogické centrum (SPC)

  • Zajišťuje pro děti, žáky a studenty s vadami řeči, pro děti a žáky s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

 

Dlouhodobá tradice speciálního školství v Náchodě (J. Zeman, zakladatel moderní defektologie)

Plně kvalifikovaný učitelský sbor (vysokoškolsky vzdělaní učitelé speciální pedagogiky).Výuka probíhá za asistence kvalifikovaných asistentů.

Standardně vybavená učebna počítačové techniky ZŠ Josefov (detašované pracoviště)

Každá učebna je vybavena počítačovou technikou na ZŠ Raisova 677

Grantová politika školy je zaměřena na primární prevenci, aktivní účast na hudebních festivalech a sportovních akcích

Je preferován individuální přístup k žákům.

Škola zabezpečuje kvalitní a odborné vzdělávání dle vlastního Školního vzdělávacího programu.

Přilehlá zahrada slouží k relaxačním činnostem (neustále zvelebované miniarboretum)

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.