foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dne 22.5.2017 jsme s žáky ze VI. třídy podnikli vycházku za poznáním do města. Připomněli jsme si významné budovy v našem městě a důležité orientační body. Navštívili jsme nový park u města Prahy ,,PARK OSOBNOSTÍ“, který se nachází v samém centru Náchoda a bezprostředně navazuje na Masarykovo náměstí. Park je tematicky rozdělen do dvou částí. V pobytové části jsou prezentovány významné osobnosti města Náchoda.  Dominantou je plastika meče rytíře Hrona. Druhá část parku je osazena lanovými a pružinovými herními prvky, které si žáci v rámci odpočinku s radostí vyzkoušeli.

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.