foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

logolink

"Projekt kvalitnější vzdělávání"

Projektový záměr

Projektový záměr jsme stanovili podle aktuálních potřeb školy. V první fázi se zaměříme na vybavení tříd dataprojektory, interaktivní tabulí ve třídě na 2.stupni, vybavení školní družiny dvěma PC, do haly školy plánujeme nainstalování velkoplošné televize a vybavení učeben novými moderními učebními pomůckami včetně rozšíření datové sítě. Tím chceme dosáhnout využívání digitálních učebních materiálů a také interaktivní učebny. Tato multimediální technika nám v potřebném množství chybí.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole s podporou informačních technologií. Tyto cíle budou naplněny jak individualizací výuky, tak i vytvářením inovovaných materiálů pro výuku ve velké části vyučovaných předmětů.

Věříme, že projekt naší škole pomůže v následujících dvou letech realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky a že tyto aktivity budou prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky.

Hodnocení projektu

"Projekt kvalitnější vzdělávání" zvýšil kvalitu výuky za podpory digitálních učebních materiálů a pomůcek na základní škole praktické i speciální. Konkrétně jsme vybavili učebny digitální technikou. V rámci výše uvedeného projektu vytvořili pedagogičtí pracovníci vzdělávací materiály, které podpořily a obohatily výuku žáků naší školy.

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.