foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod

 • Ing. Ivo Feistauer - ředitel školy
 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D. - statutární zástupce ředitele školy
 • Mgr. Oxana Gabrielová - zástupce ředitele ZŠ Josefov

Základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

 • Mgr. Miriam Kubíčková - učitel
 • Mgr. Ivana Kolářová - učitel
 • Jana Čížová - učitel
 • PhDr. Jana Tichá - učitel, výchovný poradce
 • PaedDr. Jana Hartmanová - učitel
 • Ctirad Štěpánek - asistent pedagoga
 • Anna Hurdálková  - asistent pedagoga
 • Bc. Dominika Adámková - asistent pedagoga
 • Mgr. Ludmila Hrochová - asistent pedagoga

Základní škola speciální

 • Mgr. Martina Brožová - učitel
 • Mgr. Zdeňka Říhová - učitel
 • Mgr. Jaroslava Košťálová - učitel
 • Imrich Kakara - asistent pedagoga
 • Michaela Kuťáková - asistent pedagoga
 • Alena Kodetová - asistent pedagoga
 • Kristýna Štěpánová- asistent pedagoga

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení

 • Sońa Šulcová - učitel
 • Mgr. Ivana Kolářová - učitel

STŘEDNÍ ŠKOLA

- Praktická škola dvouletá

Praktická škola jednoletá

 • Mgr. Jiří Hofman - učitel, školní metodik prevence 
 • Anna Hochmalová - asistent pedagoga

Školní družina

 • Imrich Kakara- vychovatel
 • Michaela Kuťáková - vychovatel
 • Kristýna Štěpánová - asistent pedagoga
 • Alena Kodetová - asistent pedagoga

Speciálně pedagogické centrum

 • Mgr. Iva Langová - speciální pedagog, vedoucí úseku SPC
 • Mgr. Romana Jakoubková - speciální pedagog, logoped
 • Mgr. Kateřina Rajsová - speciální pedagog, logoped
 • Mgr. Pavlína Nováková - speciální pedagog
 • Věra Pakostová - administrativni a spisový pracovník
 • Mgr. Michaela Ježková Petreková - psycholog

Odloučené pracoviště  Josefov - Jaroměř

Základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

 • Mgr. Zuzana Halická - učitel
 • Mgr. Luděk Sychra - učitel
 • Mgr. Jitka Kieslingová - učitel
 • Šárka Bartoňová - učitel
 • Bc. Hana Pleskačová - učitel
 • Veronika Pecho - asistent pedagoga
 • Kristýna Rotková - asistent pedagoga
 • Iveta Kubáčková - asistent pedagoga

Základní škola speciální

 • Mgr. Alžběta Macková - učitel
 • Mgr. Vladěna Nesrsta - učitel
 • Jitka Piroutková - asistent pedagoga
 • Petra Viková - asistent pedagoga

Školní družina

 • Šárka Bartoňová - vychovatel
 • Iveta Kubáčková- asistent pedagoga

Platnost od 4. 9. 2023

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.