foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Skládá se z jedné třetiny z volených zákonných zástupců žáků, z třetiny z volených zástupců pedagogických pracovníků a z třetiny je jmenována zřizovatelem.

 

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA:

RNDr.Ing. Richard Veselý      - předseda školní rady za zřizovatele

Mgr. Vladěna Nesrsta             - člen školské rady za pedag. pracovníky školy

Ivo Meisner                             - člen školské rady za zákonné zástupce

 

 

 

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.