foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Jaro v naší škole
Jak poctivě kvete letošní jaro, stejně aktivně jej prožívají žáci a jejich pedagogové. 
Měsíc bezpečnosti oslavili žáci z běloveské třídy mašinkovým výjezdem do Hronova. Ač se nepustili ve svém putování příliš daleko, pro mnohé handicapované děti šlo o výlet vskutku ojedinělý. Někteří měli vůbec poprvé možnost poznat, kde se kupují jízdenky, kdo je pan průvodčí nebo jak vypadají železniční stanice v blízkém okolí. Seznamování se s pravidly bezpečnosti v terénu pak ve všech třídách doplňovala teoretická příprava, ať už pro zdárné pěší přesuny nebo pro cyklojízdu na předpisově vybaveném kole.
Nejstarší studenti praktické školy zamířili také do Hronova. Nikoliv však pro cestování samotné, nýbrž aby se smysluplně pobavili v interaktivním muzeu chybré zábavy „Pod Čepicí“. Na výstavě „Mikro x Makro“, zaměřené na smyslové vnímání, zázraky přírodních jevů a důvtip různých vynálezů jim vyhrazené dopoledne uteklo rychleji, než by jim bylo milé. Vrátit se však museli, aby tuto velmi pozitivní zkušenost mohli doporučit všem, kdo v ten den zůstali v lavicích.
Také druhý stupeň opouští budovu školy, aby si ověřoval to, o čem se ve škole povídá. Pod vedením nadšené dějepisářky Ivany Kolářové vystoupali naši náctiletí na zámecký kopec, a potom ještě výš, protože jarně rozkvetlý Náchod z perspektivy věžních holubů rozhodně stojí za to. Kromě věže se ti odvážnější podívali i do sklepení a za náležitého výkladu své paní učitelky nebyly ani kroky po terase a nádvořích pouhou vycházkou.
Areál náchodského zámku je nám již dlouho dobře známý také díky skvěle vedeným edukačním programům Galerie výtvarného umění. Tentokrát jsme obdivovali výstavu keramických nádob Otty Eckerta. Jak již tu bývá zvykem, ostatní smysly tu nepřicházejí zkrátka. Tvořilo se vlastním tělem za pomoci otáčivých stoliček a tak jsme i bez hrnčířského kruhu vykroužili nádoby, které nyní s pyšností vystavujeme při vstupu do školní budovy.
Krásné a především spolehlivě suché počasí nám umožnilo podnikat i delší vycházky. Slézali jsme dobrošovské kopce, krmili zvěř v klopotovských oborách u Nového Města nad Metují. Nezapomínáme však ani na přírodu, kterou máme nejblíže. Jarně jsme se postarali o naši školní zahradu a připravili ji tak pro tradiční slet čarodějnic i s opravdovým táborákem.
První květnové týdny již byly ve znamení příprav nanejvýš zodpovědných, abychom si jako pořádající instituce Hudebně-divadelního festivalu pro žáky speciálních škol neudělali před odbornou porotou a diváky náchodské „Prima sezóny“ ostudu. O tom, jak se nám naše společné dílo v reprezentativních prostorách divadla Beránek vydařilo, vám však prozradíme už na jiném místě.

Copyright © 2023 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.