foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

O tom, že princezny, vodníci a další pohádkové postavy opravdu existují  se děti z PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Náchod přesvědčily ve čtvrtek 27. září 2018. Setkaly se s nimi v  Bělovsi při hezké akci nazvané Pohádkový les, kterou připravili studenti Střední odborné školy sociální a zdravotnické - Evangelické akademie. Děti musely plnit různé úkoly, za které byly odměňovány razítky. Na konci cesty bylo připravené malé pohoštění. Program se jim moc líbil, a spokojené se vrátily zpět do školy.

 

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se ocitli znovu ve školních lavicích. Vedro nás už docela unavovalo a někteří z nás se těšili už do školy. V červnu jsme výročí bitvy u Náchoda nestihli, připadá totiž na 27.červen, a to jsme už  byli duchem na prázdninách.  Procházka na Vysokov by nás opravdu netěšila. Odložili jsme ji na září.
Nyní je situace jiná. Jsme „jako noví“, slunce a voda nám dodaly sílu, chuť do nové práce. V první hodině dějepisu jsme vydrželi i krátké povídání o Prusko rakouské válce, o bitvě u Náchoda, ale hlavně jsme se těšili na již zmíněnou historickou procházku na Vysokov. Jak vypadá „vysokovský myslivec“ jsme také věděli, ale pouze z obrázku.  19.9.  jsme ho viděli na vlastní oči. Nevěřili jsme. Není malý, nachází se v krásném prostředí mezi stromy, s výhledem na přehradu Rozkoš.
 
Cesta byla dlouhá, ale zajímavá. Že se nebojovalo pouze na Vysokově, jsme zjistili po cestě, že pruské a rakouské armády měly silná vojska, jsme se dočetli také. O bojích na vysokovských pláních si každý může také zazpívat.

Na té vysokovské pláni
Na té vysokovské pláni kdysi byla bitva hrozná.
Jakých vojsk to bylo klání, podle pomníků se pozná.
Z té válečné slávy zbyla hořkost jen. Mnozí bojovníci spí tu věčný sen.
Tenkrát za mocenské zájmy drzých, cizích národů museli i také naši pěkní chlapci k odvodu potom v té bitvě hodně jich padlo, mnohé dívčí srdce žalem uvadlo.
Mnoho je tu hrobů v kraji všude kolem rozseto. Dolů až k řece Metuji v stínu lesa ukryto, strastech té války každý vypráví, ty osudu rány nikdo nespraví.
Na té vysokovské pláni vítr smutnou píseň zpívá. Poutník zastavil se na ní, smekne, do dálky se dívá.
Přes pomník myslivce k horám vzdálených v duchu díky vzdává dnes dnům pokojným.

Tento den pro nás bude nezapomenutelný, mnoho nového jsme se dověděli, ale hlavně jsme vše s veselou prožili. Podívejme se společně na fotografie.

 

Dne 20. 9. navštívili žáci IV. třídy výstavu Svět Loutek v Městském muzeu v Novém Městě nad Metují. Společně jsme si prohlédli sbírku nejstarších loutek vyřezávaných ze dřeva, čekal na nás drak s princeznou, čarodějnice, čerti, kašpárkové i loutky z Jávy, Indie a Thajska. Dále se nám zalíbily Münzbergovy loutky z nejstaršího českého loutkařského závodu v Praze. 

 

Dne 14. 9. zahájili žáci speciálních tříd společně s kamarády z Bělovsi plavání v krytém bazénu v Náchodě. Společně jsme si zaplavali, zaskákali a zahráli si nejrůznější hry s míčky i plováky. Zkušenější žáci pokračovali v plavecké výuce s instruktorem Adamem. Moc se nám vodní hrátky líbily a už se těšíme na další plaveckou lekc

Začátkem září v rámci pracovního vyučování žáci IV.třídy nasbírali v přírodě nejrůznější přírodniny a vytvořili si malou podzimní zahrádku i se zvířátky přímo ve škole. Také jsme vyzdobili věncem a truhlíky venkovní prostory školy.

Copyright © 2023 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.