foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

Dne 25. 5. jsme si  pěkně  zaplavali a zaskákali do vody společně s kamarády z Bělovsi. Přestože byli s námi plavat poprvé, šplouchání se nezalekli a moc si vodní hrátky užívali.

 

Do přírody nás nevyhnala jenom soutěž mladých zdravotníků, která se právě dnes, 24. května, konala v naší škole, ale hlavně potřeba protáhnout si těla, užít si sluníčko nejen za okny třídy, být spolu i docela prostá chuť nad ohněm opálené buřtíky.
Naše plány, se kterými jsme se nijak netajili, nejspíš nalákaly i naše starší spolužáky ze II. stupně. Nakonec se k nám nepřidali jenom oni, ale do party jsme přibrali i Zuzanku z běloveské třídy. Naštěstí nám školní spižírna vypomohla, aby u ohně nikdo nepolykal sliny naprázdno. O buřtíky a pečivo nebyla nouze. Po třech kilometrech svižné chůze podél řeky Metuje jsme se „utábořili“ v oblíbené osadě „Na Ostrovech“, rozdělali oheň a trochu nezdravě se občerstvili. Jako správní zálesáci jsme po sobě ohniště důkladně uhasili vodou z řeky a aniž bychom po sobě nechali jedinou viditelnou stopu, opustili jsme pekelské údolí, ve kterém nebylo po nějakých „čertovinách“ ani památky.
Na zpáteční cestě jsme sbírali jarní kvítí, bylinky i listí stromů, abychom si z nich ve škole vyrobili naučný herbář.
I když nám už v posledních metrech nohy hlásily svou nevoli a krky nám vysychaly žízní, vrátili jsme se spokojení, unaveně odpočatí a především hrdí sami na sebe, že jsme bez velkého reptání ušli bezmála šest kilometrů.

 

Jaro v naší škole
Jak poctivě kvete letošní jaro, stejně aktivně jej prožívají žáci a jejich pedagogové. 
Měsíc bezpečnosti oslavili žáci z běloveské třídy mašinkovým výjezdem do Hronova. Ač se nepustili ve svém putování příliš daleko, pro mnohé handicapované děti šlo o výlet vskutku ojedinělý. Někteří měli vůbec poprvé možnost poznat, kde se kupují jízdenky, kdo je pan průvodčí nebo jak vypadají železniční stanice v blízkém okolí. Seznamování se s pravidly bezpečnosti v terénu pak ve všech třídách doplňovala teoretická příprava, ať už pro zdárné pěší přesuny nebo pro cyklojízdu na předpisově vybaveném kole.
Nejstarší studenti praktické školy zamířili také do Hronova. Nikoliv však pro cestování samotné, nýbrž aby se smysluplně pobavili v interaktivním muzeu chybré zábavy „Pod Čepicí“. Na výstavě „Mikro x Makro“, zaměřené na smyslové vnímání, zázraky přírodních jevů a důvtip různých vynálezů jim vyhrazené dopoledne uteklo rychleji, než by jim bylo milé. Vrátit se však museli, aby tuto velmi pozitivní zkušenost mohli doporučit všem, kdo v ten den zůstali v lavicích.
Také druhý stupeň opouští budovu školy, aby si ověřoval to, o čem se ve škole povídá. Pod vedením nadšené dějepisářky Ivany Kolářové vystoupali naši náctiletí na zámecký kopec, a potom ještě výš, protože jarně rozkvetlý Náchod z perspektivy věžních holubů rozhodně stojí za to. Kromě věže se ti odvážnější podívali i do sklepení a za náležitého výkladu své paní učitelky nebyly ani kroky po terase a nádvořích pouhou vycházkou.
Areál náchodského zámku je nám již dlouho dobře známý také díky skvěle vedeným edukačním programům Galerie výtvarného umění. Tentokrát jsme obdivovali výstavu keramických nádob Otty Eckerta. Jak již tu bývá zvykem, ostatní smysly tu nepřicházejí zkrátka. Tvořilo se vlastním tělem za pomoci otáčivých stoliček a tak jsme i bez hrnčířského kruhu vykroužili nádoby, které nyní s pyšností vystavujeme při vstupu do školní budovy.
Krásné a především spolehlivě suché počasí nám umožnilo podnikat i delší vycházky. Slézali jsme dobrošovské kopce, krmili zvěř v klopotovských oborách u Nového Města nad Metují. Nezapomínáme však ani na přírodu, kterou máme nejblíže. Jarně jsme se postarali o naši školní zahradu a připravili ji tak pro tradiční slet čarodějnic i s opravdovým táborákem.
První květnové týdny již byly ve znamení příprav nanejvýš zodpovědných, abychom si jako pořádající instituce Hudebně-divadelního festivalu pro žáky speciálních škol neudělali před odbornou porotou a diváky náchodské „Prima sezóny“ ostudu. O tom, jak se nám naše společné dílo v reprezentativních prostorách divadla Beránek vydařilo, vám však prozradíme už na jiném místě.

Místo konání: městské divadlo J. Čížka v Náchodě
Termín konání: 18. května 2018
Pořadatel akce: PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě
Počet zúčastněných kolektivů: 10 českých a 2 zahraniční


IX. ročník Hudebně-divadelního festivalu pro žáky speciálních škol regionu s mezinárodní účastí zahájili ředitel pořádající školy PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě a současně prezident festivalu pan Ing. Ivo Feistauer, honorární konzul Australského společenství pan Petr Vodvářka a pan Jan Birke, starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu ČR.

 

„Náchod z ptačí perspektivy“, tak nazvali žáci II. třídy Zemanovy školy vyučování dne 9.5.2018.
Za celý školní rok jsme získali už tolik poznatků o Náchodě, že na dnešní dopoledne jsme se opravdu těšili. Vyučování proběhlo trochu netradičně. Opustili jsme školní lavice a vydali se na náchodský zámek. Ve středu máme dějepis a o náchodském zámku jsme se již něco ve škole slyšeli. Hodně jsme si povídali i o Náchodě a jeho okolí. Víme, kdo jsou Trčkové z Lípy, O. Piccolomini, "zimní král" Fridrich Falcký.
Při cestě na zámek jsme se zastavili na náchodském Karlově náměstí, kde kůň Fridricha Falckého ztratil podkovu, když "zimní král" opouštěl Náchod. Dnes si každý na podkovu jde šlápnout. Proč? Údajně to přináší štěstí, tvrdí někteří náchodští občané.
Náchod a jeho okolí jsme si prohlédli trochu jinak. Narostla nám křídla, zdolali jsme schody na zámeckou věž.
Nešli jsme na prohlídku jednotlivých zámeckých okruhů, chtěli jsme si prohlédnout Náchod a jeho okolí "očima ptáků", kteří nám v tomto ročním období zpříjemňují svou přítomností ráno každého dne.
Prohlédli jsme si nejen Náchod a jeho významné  dominanty, viděli jsme celé Náchodsko od Krkonoš po Orlické hory.
Pro někoho to byl opravdu zážitek vidět Náchod trochu jinak. A aby toho nebylo málo, šli jsme se podívat také do hladomorny a sklepení.
Se zámkem jsme se rozloučili zastávkou v Piccolominské zahradě, kde jsme pozdravili také Ludvíka a Dášu, medvědy, které zde návštěvníci zámku obdivují. Plni dojmů jsme se vraceli zámeckou alejí do školy.

 

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.